0 items € 0,00  Excl. verzendkosten
U bent hier:  Home > Over ons - Geschiedenis
Geschiedenis
De vader van de huidige eigenaars, de heer Wim Peters, is begin 1966 begonnen met een winkeltje op de locatie St. Agnetenweg 65 te Nijmegen (Neerbosch). Deze was gelegen schuin tegenover de huidige locatie, in een voormalige smederij en bestond uit een ruimte van ca. 10 m2. 

Neerbosch was toen nog uitsluitend een agrarische gemeenschap, zodat ook het assortiment hierop was afgestemd. 


Door de toenemende drukte werden steeds meer ruimtes binnen het pand in gebruik genomen. Het pand werd ingrijpend verbouwd en geheel als winkel met opslag ingericht, de verkoopruimte bedroeg toen ca. 60 m2. In juni 1969 volgde de opening en tot het assortiment behoorden naast de reeds genoemde agrarische goederen nu ook witgoed, televisies, tuinmeubelen, tuinplanten en huishoudelijke artikelen. 


Zoon Gerard Peters was inmiddels toegetreden tot de firma en na het bekend worden van de bouw van ca. 5.500 huizen in Neerbosch (de nieuwe wijk Lindenholt) werd ook het assortiment aangepast van hoofdzakelijk agrarisch naar kleindierartikelen en een volledig assortiment voor de tuin. 


Ook de echtgenote van de heer Wim Peters, mevrouw Riek Peters-Hendriks werd steeds actiever in de organisatie en verkoop. 


Naarmate de bouw van de huizen vorderde, bleek de huidige ruimte allengs te klein te worden. Helaas overleed eind 1977 de oprichter van het bedrijf, de heer Wim Peters na een langdurige ziekte. Voor de erfgenamen was dit een extra motivatie met nog meer passie en elan het bedrijf verder uit te bouwen. 


Aangezien uitbreiding op de bestaande locatie niet mogelijk was, werd uitgekeken naar een groter terrein. Toen bleek dat de boerderij van de familie Janssen en Wellen, gelegen aan de St Agnetenweg 74-78, inmiddels eigendom was van de gemeente Nijmegen. De Gemeente was niet afwijzend tegen vestiging van een detailhandel op deze grond, mits voldaan werd aan een aantal randvoorwaarden. 


Eis was o.a. dat niet meer gebouwd mocht worden dan een totale vloeroppervlakte van 300 m2 en een afzonderlijke winkel niet groter mocht zijn dan 100 m2. Teneinde aan deze eisen te voldoen werd besloten de winkel te splitsen in een winkel op tuingebied met een verkoopoppervlakte van ca. 100 m2 en een winkel voor dierartikelen met een verkoop oppervlakte van ca. 60 m2. De rest van de ruimte werd ingericht als opslag en als bunker voor de verkoop van vuurwerk. Bovendien was buitenverkoop mogelijk op een terrein van ca. 1.800 m2. 


De opening van deze geheel nieuwe winkel vond plaats op 13 november 1985 en bleek een groot succes te zijn. Om de toenemende drukte op te vangen werd het verkoopteam ook steeds verder uitgebreid tot, naast de directie, 6 fulltimers en een aantal parttimers. Teneinde aan de steeds strengere eisen met betrekking tot de opslag van vuurwerk te kunnen voldoen en de krapte in de opslag van diervoeders op te vangen, werd in 1993 de opslag met 90 m2 uitgebreid. 


In juli 1993 overleed helaas ook de echtgenote van de oprichter mevrouw Riek Peters-Hendriks, een van de drijvende krachten binnen de onderneming en geliefd door vele klanten. 


In hetzelfde jaar brandde een noodgebouw van de, achter de winkel gelegen, school af, zodat al snel het idee ontstond de betreffende grond bij te kopen, teneinde in de toekomst de onderneming verder te kunnen uitbouwen. 


Ook deze grond was eigendom van de Gemeente Nijmegen. Deze had echter geheel andere plannen met de betreffende grond. Er werd gedacht aan woningbouw of de inrichting van een parkje. Pas na jaren van onderhandelen en touwtrekken werd uiteindelijk in 2001 toestemming verkregen 550 m2 aan te kopen. 


Tevens werd door de Gemeente medegewerkt aan een bestemmingsplanwijziging. De winkel mocht verder worden uigebreid en tevens werd toegestemd in de bouw van een kas van ca. 150 m2. 


In juli 2003 werd de winkel in zijn huidige vorm opengesteld voor het publiek.

© 2022 Tuincentrum en dierenspeciaalzaak 't Lindenholt